Menü Kapat

1. Sultan Abdülhamid (1725-1789) 27. Osmanlı Hükümdarı

1.ABDÜLHAMİD  (1725-1789), Osmanlı İm­paratorluğunun 27. hükümdarı ve III. Ahmed’in oğludur. 49 yaşında padişah oluncaya kadar sarayda kapalı bir yaşam sürdü. 1774’te ağabeyi III. Mustafa’nın ölümü üzerine tahta çıktığında, altı yıldır sürmekte olan Osmanlı- Rus Savaşı sonuçlanmak üzereydi. Osmanlı Devleti barış için ağır koşulları kabullenmek zorunda kaldı ve 1774’te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Kırım’ın bağımsızlı­ğını tanıdı. Ayrıca Rusya’nın Karadeniz’de donanma bulundurmasını ve Osmanlı toprak­larında Ortodoks dinine bağlı halkın koruyu­culuğunu üstlenmesini kabul etti.

Ama bu antlaşmanın bazı maddeleri Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında sorun yaratıyordu. Ruslar’ın Şahin Giray’ı Kırım hanı yapmalarıyla yeni bir bunalım başladı. Bu bunalım 1779’da Fransa’nın aracılığıyla yatıştırıldıysa da, daha önce Avusturya ile anlaşmış olan Rusya 1783’te Kırım’ı toprakla­rına kattı. Yeni bir savaşa girmek istemeyen Osmanlılar önceleri bu durum karşısında ses­siz kaldılar. Ama sonradan Prusya’nın, İngil­tere’nin ve Sadrazam Koca Yusuf Paşa’nın ısrarıyla 1787’de Ruslar’a savaş açıldı. Ruslar’ m yanında savaşa giren AvusturyalIlar’a karşı başarılar elde edildi, ama Hotin ve Yaş, ardından da Özi Kalesi Ruslar’a geçti. Bu haberin saraya ulaşması üzerine felç geçiren I. Abdülhamid kısa bir süre sonra öldü.

Siyasal ve askeri alanlarda başarısız olan I. Abdülhamid yenilikçi bir padişah olarak tanınır. Küçük Kaynarca Antlaşmasından sonra giriştiği yenilik hareketlerinde, geniş yetkiler tanıdığı Sadrazam Halil Hamid Paşa’ dan büyük destek ve yardım gördü.

III. Mustafa döneminde yenilenen topçu ocakları I. Abdülhamid döneminde geliştiril­di, “Sürat Topçuları” adıyla yeni bir topçu sınıfı kuruldu. Çağdaş bir ordu kurmak ama­cıyla Fransa’dan uzmanlar getirildi. Her padi­şah değişikliğinde askere dağıtılan cülus bah­şişi geleneği kaldırıldı. Daha önce açılan Hendesehane, Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’a (Deniz Mühendis Okulu) dönüştü­rüldü. İbrahim Müteferrika’nın basımevi de gene bu dönemde canlandırıldı.

Gönderiye Yorum Yap