Menü Kapat

31 Mart Olayı’nın Bastırılması Osmanlı Devleti’ni Nasıl Etkilemiştir? Tartışınız.

31 Mart Olayı, tarihte önemli bir olay olarak bilinmektedir. 1909 senesinde II. Abdulhamid Han tahtayken olan olayda Selanik’ten çıkıp gelen ordular, darbe yapmak kastıyla saraya yürümeye başlamışlardır. 31 Mart Olayı, Osmanlı Devleti’nin gücünü siyasi, askeri olarak oldukça zayıflatmıştır.

31 Mart Olayı‘ndan sonra Osmanlı Devleti’nin siyasi, askeri, idari, iktisadi gücü iyice zayıflamıştır. Devlet otoritesinde boşluklar meydana gelmeye başlamıştır. Bu da Osmanlı topraklarında isyanların yaşanmasına neden olmuştur. İsyanları bastıracak güçlerin yetersiz kalmasıyla da toprak kayıplarının yaşanması söz konusu olmuştur. 31 Mart Olayı bastırılsa da etkileri çok büyük olarak maddi ve manevi kayıpların yaşanmasına neden olmuştur.

Gönderiye Yorum Yap