Menü Kapat

ABALIOĞLU, Yunus Nadi (1880 1945) kimdir

Tanınmış gazetecilerimizden, siyasi yazarlarımız dandır. Fethiye’de doğdu. Oranın ileri gelenlerinden A balızade Hacı Ha­lil Efendi’nin oğludur. ilköğrenimini Fethiye’de, öğreniminini de Ro­dos’ta yaptı. Daha sonra, İstanbul’da

Galatasaray Sultanisi’ne, sonra da Hukuk Mektebi’ne devam etti. Küçük yaştan beri gazeteciliğe hevesliydi. Daha yirmi sindeyken, yazarlığa atıldı; “Maltımat” gazetesinde yazılar yazmaya başladı. 1901’de, İstibdat aleyhinde kurulan gizli bir dernekle ilgisi olduğu anlaşılınca yakalandı, üç yıl hapse mahkum oldu. Mahkumiyetini Midilli kalesinde geçirdikten sonra, Fethiye’ye döndü. 1908 Meşrutiyet devriminden sonra, gene İstanbul’a geldi, “ikdam”, “Tasviri Efkâr” gazetelerinde yazılar yazmaya başladı. 1910′ da, “Rumeli” gazetesinin başyazarı oldu. Bu gazete Selânik’teki ittihat ve Terakki Cemiyeti’nin organıydı. İkinci seçim döneminde İstanbul Meclisi’ne Aydın milletvekili olarak girdi. Gene o sıralarda, “Tasviri Efkâr” gazetesinin başyazarı, yazı işleri müdürü oldu. 1918’de, “Yeni Gün” gazetesini kurdu. 1920’de, gazetesini kapatmak zorunda kalınca, matbaasını da alarak, Ankara’ya kaçtı. Ankara’daki Millet Meclisinin birinci dönemine milletvekili olarak katıldı. Ankara’da “Yeni Gün” gazetesini çıkarırken, 1924’te, İstanbul’da da “Cumhuriyet” gazetesini kurdu. Altıncı dönemin sonuna kadar, Büyük Millet Meclisinde milletvekili olarak kaldı. 1945’de, tedavi için gittiği İsviçre’de öldü.

Yunus Nadi Armağanı.— “Cumhuriyet” Gazetesi 1946’dan beri “Yunus Nadi Armağanı” adı altında bir edebiyat yarışması düzenlemiştir. yarışma her yıl ayrı ayrı konularda yapılır, kazanan yazarlara çeşitli para ödülleri verilir.

Bibliyografya:

Eserleri.— ihtilal ve inkılabı Osmanlı (1908), 49 Saat Graf Zeplin ile Havada (1930), Ankara’nın ilk Günleri (1955),Babı Ali’nin Milli Hareketi Dağıtmak ve Mustafa Kemal’i Tevkif Etmek Teşebbüsü; Ali Galip Hadisesi (1955), Birinci Büyük Millet Meclisi’nln Açılışı ve İsyanlar (1955), Çerkez Ethem kuvvetlerinin ihaneti (1955).

Gönderiye Yorum Yap