Menü Kapat

ABASIYANIK, Sait Faik (1907 – 1954) kimdir ?

Tanınmış hikâyecilerimizdendir. Adapazarılı Mehmet Faik Abasız oğulları adında bir tomruk tüccarının oğludur. Liseyi bitirdikten sonra, bir süre İstanbul Ede­biyat Fakültesi’ne devam etti. 1931′ de, babasının isteği üzerine, iktisat öğrenimi yapmak üzere isviçre’ye gitti. Orada on beş gün kaldıktan sonra, Fransa’ya geçti. Maceralı geçen Üç yıllık bir Avrupa hayatından sonra, 1935’te yurda döndü.

Sait Faik daha lisedeyken hikâyeler yazar­dı. ilk yazıları 1931’de dergilerde, gazeteler­de yayınlanmaya başladı. Yazar 1943’te si­roz hastalığına yakalandı. Hayatının son on yılını, herkesten uzak, Burgaz adasındaki evinde geçirdi. Bütün tedavilere rağmen, kurtulamıyarak, 1954 yılında öldü.

Sait Faik Armağanı.— S.F. Abasıyanık’ın ölümünden sonra, annesinin isteğiyle, kurul­muş bir edebiyat ödülüdür. Her yıl, bir jüri tarafından, o yılın en başarılı hikâye yazarı­na verilir.

Bibliyoğrafya:

Eserleri.— Semaver (1936), Sarnıç (1936), Şahmerdan (1940), Medar-ı Maişet Motoru (1944), Lüzumsuz Adam (1948), Mahalle Kahvesi (1950), Havada Bulut (1951), Kum­panya (1951), Birtakım İnsanlar (1952), Havuz başı (1952), Son Kuşlar (1952), Kayıp Aranıyor (1953), Şimdi Sevişme Vakti (1953), Alem dağında Var Bir Yılan (1954), Az Şekerli (1954), Yaşamak Hırsı (Georges Simenon’un L’Homme qui regardait passer les trains adlı eserinin çevirisi, 1954),Tüneldeki Çocuk (1955), Mahkeme Kapısı (1956)

Hakkındaki eserler.— Sait Faik için (Tahir Alangu, 1956); Sait Faik’in Hayatı (Muzaf­fer Uyguner, 1959); Bütün cepheleriyle Sait Faik, hâtıraları, eserleri (Hilmi Yücebaş, 1964); Sait Faik Abasıyanık, Hayatı, Sanatı, Eseri (Muzaffer Uyguner, 1964); Sait Faik Abasıyanık bibliyografyası (Sami N. özer­dim, yazarın Birtakım insanlar, Şimdi Se­vişme vakti adlı kitabının sonunda 1965); Sait Faik’in Hikâye Dünyası (Mustafa Kutlu, 1968); Sait Faik’te i nsan Sevgisi (Fevzi Gen- cer, 1972).

Gönderiye Yorum Yap