Menü Kapat

ABAZA HASAN PAŞA (? – 1659) kimdir ?

Osmanlı tarihinde Abaza İsyanları olarak tanınan ayaklanmalara adı karışmış, IV. Mehmet zamanında zorbalıklarıyla ün sal­mış bir vezirdir. Türkmen aşiretlerinin ağası bulunduğu sırada görevinden atıldığı için. Kastamonu dolaylarında başkaldırdı; kendi­si gibi, padişaha başkaldırmış olan ipşir Mustafa Paşa ile birleşti. Bir süre sonra, ip­şir Paşa sadrazam olunca, Abaza Haşan Paşa’yı yine eski görevine, Türkmen Ağalığı’ na getirdi. Ancak, ipşir Paşa İstanbul’da öldürülünce, Haşan Paşa yine başkaldırdı. Bu üst üste ayaklanmalar padişahın gözünü korkutmuştu. Bu yüzden, Haşan Paşa’yı önce Diyarbakır’a, sonra da Halep’e vali yaptı.

Abaza Haşan Paşa yeni sadrazam olan Köprülü Mustafa Paşa’nın Transilvanya sefe­rine katılmak istemiyordu. Onun için, on beş kadar valiyle veziri de kandırarak, Anadolu’ da geniş bir ayaklanma hazırlığına girişti. Padişah, bu hazırlığı haber alınca, telâşa dü­şerek Sadrazam Köprülü Mustafa Paşa’yı İs­tanbul’a çağırdı. Sadrazam hemen geri döndü; Diyarbakır Valisi Murtaza Paşa’ya Ana­dolu Serdarı Unvanını vererek âsilerin üzerine gönderdi. Abaza Haşan Paşa kuvvetleri Murtaza Paşa’nın ordusunu büyük bir bozguna uğrattı; gitgide büyüyüp güçlenerek, Anadolu’yu korkuya salan tehlikeli bir kuv­vet haline gelmeye başladı. Gel gelelim, kış gelip de askeri besleme güçlükleri başgösterince, ordudan ayrılanlar oldu. Abaza Haşan Paşa’ya bağlı valilerden birkaçı, padişahın canını bağışlayacağı vaadiyle onu kandırıp Halep’e getirdiler. Bir gece konağına baskın yapıp, adamlarıyla birlikte kafasını vurdular.

Gönderiye Yorum Yap