Menü Kapat

ABBAS HALİM PASA, Mehmet Kimdir?

abbas halim paşaMısır prenslerinden Halim Paşa’ nın ikinci oğlu,

Osmanlı Devleti sadrazamlarından Sait Halim Paşa’ nın ağabeyidir. Kahire’de doğdu, öğrenimini İsviçre’de yaptı. Türkçe, Arapça, Fransızca, İngilizce bilirdi, hayatının büyük kısmını İstanbul’da, devlet hizmetlerinde geçirdi. Meşrutiyet’in ilanından önce, Devlet Şurası üyesi oldu. Kardeşinin sadrazam olması üzerine Bursa’ ya vali atandı. Bir buçuk yıl kadar valilik ettikten sonra, Sait Halim Paşa kabinesine Nafia Nazırı (Bayındırlık Bakanı) olarak girdi. Mütarekeden sonra, ileri gelen öbür Türk aydınlarıyla birlikte, İngilizler tarafından Malta’ya sürüldü. Sürgünden kurtulunca, bir süre İstanbul’da kaldı; sonra Mısır’a gitti.

Gönderiye Yorum Yap