Menü Kapat

ABBAS HİLMİ PAŞA (1874 – 1945) kimdir ?

Abbas hilmi paşaOsmanlı İmparatorluğu’nun, fermanıyla Mısır’a hi­div olanların sonuncusudur. Hidiv Tevfik Paşa’nın oğludur. İsken deriye’ de doğdu. Babasının ölümü üzerine, 1892’de, 18 yaşın­dayken hidivliğe geçti. Birinci Dün­ya Savaşı’nda, Os­manlı Devleti Almanya’nın yanında yer alarak savaşa girince, İngilizler Osmanlı imparatorluğu’nun Mısır üzerindeki haklarını tanımaz oldular. O sıralarda İstanbul’da bulunan Abbas Hilmi Paşayı hidivlikten düşürerek, Hüseyin Kâmil Paşa’yı “Sultan” unvanıyla Mısır tahtına oturttular. Abbas Hilmi Paşa 1923 ten sonraki hayatının büyük bir kısmını Avrupa’da geçirdi. İkinci Dünya Sa- vaşı’nın son günlerinde, o sırada yerleşmiş bulunduğu İsviçre’de öldü.

 

Gönderiye Yorum Yap