Menü Kapat

ABDAL (aptal, ebdâl) kime denir ?

Tasavvufta manevi mertebelere ermiş kim­selere “abdal” denir. Abdallar evliya merte­beleri silsilesinde 5. dereceyi işgal ederler. Ancak, tasavvufla ilgili eserlerde, bu merte­benin özellikleri üzerinde kesin bir görüş birliği yoktur.

Sonraları “abdal” sıfatını benimseyen der­vişler işi İyice derbederliğe dökmüş, yoksul görünmek için yalın-ayak, başıkabak geze­rek ev ev dilenmeye başlamışlardır. Bu der­vişlerin yağmur yağdırmak, felâketleri önle­mek için birtakım insanüstü güçleri olduğu­na inanılırdı. Bu boşinançlar sayesinde, der­vişler, Anadolu halkını yıllarca sömürdüler.

Yaygın bir İnanışa göre, abdalların sayısı hiçbir zaman kırkı aşmazmış; ancak içlerin­den biri ölünce, yeni birini aralarına alırlar­mış. “Kırklara karışacak” adamın kim olaca­ğını bilmek İse, yalnız Tanrı’ya özgü bir şey­miş. Dilimizdeki “kırklara karışmak” deyiminin bu İnanıştan geldiği sanılıyor.

Gönderiye Yorum Yap