Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ABDEST Nedir? Abdest Nasıl Alınır?

Müslümanların namaz kılmadan önce yaptıkları, küçük çaptaki temizlenmeye “ab­dest” denir. Böylece, ibadet sırasında Allah’ nın huzuruna temiz olarak çıkmaları sağla­nır. İslâmiyet’ten önce, Museviler de kendi usullerince abdest alırlardı. Abdestin nasıl alınması gerektiği Kur’anda ayrıntılarıyla be­lirtilmiştir. Bu konuda Kuran’ın 5. suresinin 8. âyetinde şöyle denilmektedir: “Ey müminler, namaz kılacağınız zaman, yüzünüzü, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayınız. Ba­şınızı, topuklarınıza kadar ayaklarınızı ısla­tınız.” Şafi ve Hanefi mezhepleri mensupla­rının, taharet (temizlenme) konusunda bi­çim bakımından ayrıldıkları noktalar varsa da, özde birdirler.

Abdestin bozulması şu olaylara bağlıdır:

  1. — Kadın ve erkek tenlerinin birbirine değmesi,
  2. — Def-i hacet (aptes bozmak),
  3. — Baygınlık ve uyku (ancak, oturarak uyumak abdestin bozulmasını gerektirmez).

Abdest alınacak suyun da temiz olması gerekir. Ancak, abdeste elverişli su buluna­mazsa, abdest alacak kimse hasta, ya da ya­ralı ise, eller, kollar, yüz toprak, ya da kum­la teyemmüm edilir. Cami, mescit gibi İbadet yerlerinin avlularında abdest almaya elveriş­li akarsular bulundurulur. Abdest sırasında, ayağında bütün ayağı kaplayan ayakkabı bu­lunanlar, ayak kaplarını çıkarmadan üzerleri­ne su sürmek yoluyla da abdest alabilirler. Yalnız, ayakların önceden yıkanmış olması şarttır.

 

Abdest nasıl alınır
Abdest nasıl alınır
1-Eller bileklere kadar üç kere ovuşturularak yıkanır.

2-Sağ elle, ilkin ağıza, sonra buruna olmak üzere, üçer kere su alınır.

3-Yüz, üç kere yıkanır.

4-Dirseği biraz aşacak şekilde önce sağ kol, sonra sol kol üçer kere yıkanır.

5-Sağ elin içi ıslatılıp, alından enseye doğ­ru sıvazlanarak baş meshedilir.

6-Islak elin başparmağıyla, serçe parmağıyla sıvazlanarak kulaklar meshedilir.

7-Islak parmakların tersiyle, ense ortasından yanlara doğru boyun da meshedilir.

8-Topuğu biraz geçmek üzere, ilkin sağ, sonra sol ayak yıkanır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir