Menü Kapat

ABDEST Nedir? Abdest Nasıl Alınır?

Müslümanların namaz kılmadan önce yaptıkları, küçük çaptaki temizlenmeye “ab­dest” denir. Böylece, ibadet sırasında Allah’ nın huzuruna temiz olarak çıkmaları sağla­nır. İslâmiyet’ten önce, Museviler de kendi usullerince abdest alırlardı. Abdestin nasıl alınması gerektiği Kur’anda ayrıntılarıyla be­lirtilmiştir. Bu konuda Kuran’ın 5. suresinin 8. âyetinde şöyle denilmektedir: “Ey müminler, namaz kılacağınız zaman, yüzünüzü, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayınız. Ba­şınızı, topuklarınıza kadar ayaklarınızı ısla­tınız.” Şafi ve Hanefi mezhepleri mensupla­rının, taharet (temizlenme) konusunda bi­çim bakımından ayrıldıkları noktalar varsa da, özde birdirler.

Abdestin bozulması şu olaylara bağlıdır:

  1. — Kadın ve erkek tenlerinin birbirine değmesi,
  2. — Def-i hacet (aptes bozmak),
  3. — Baygınlık ve uyku (ancak, oturarak uyumak abdestin bozulmasını gerektirmez).

Abdest alınacak suyun da temiz olması gerekir. Ancak, abdeste elverişli su buluna­mazsa, abdest alacak kimse hasta, ya da ya­ralı ise, eller, kollar, yüz toprak, ya da kum­la teyemmüm edilir. Cami, mescit gibi İbadet yerlerinin avlularında abdest almaya elveriş­li akarsular bulundurulur. Abdest sırasında, ayağında bütün ayağı kaplayan ayakkabı bu­lunanlar, ayak kaplarını çıkarmadan üzerleri­ne su sürmek yoluyla da abdest alabilirler. Yalnız, ayakların önceden yıkanmış olması şarttır.

 

Abdest nasıl alınır
Abdest nasıl alınır
1-Eller bileklere kadar üç kere ovuşturularak yıkanır.

2-Sağ elle, ilkin ağıza, sonra buruna olmak üzere, üçer kere su alınır.

3-Yüz, üç kere yıkanır.

4-Dirseği biraz aşacak şekilde önce sağ kol, sonra sol kol üçer kere yıkanır.

5-Sağ elin içi ıslatılıp, alından enseye doğ­ru sıvazlanarak baş meshedilir.

6-Islak elin başparmağıyla, serçe parmağıyla sıvazlanarak kulaklar meshedilir.

7-Islak parmakların tersiyle, ense ortasından yanlara doğru boyun da meshedilir.

8-Topuğu biraz geçmek üzere, ilkin sağ, sonra sol ayak yıkanır.

 

Gönderiye Yorum Yap