Menü Kapat

ABDİ PAŞA (? -1686) kimdir ?

Asıl adı Abdurrahman’dır. “Budin Kahra­manı” olarak anılır. Yeniçeri Ocağı’ndan ye­tişmiş, katıldığı savaşlarda yiğitliği, zekâsıy­la ün salarak, vezirliğe kadar yükselmiştir. Ayrıca, Bağdat, Mısır, Bosna, Halep valilikle­rinde bulunmuştur. 1686 yılında, Budin va­lisiyken, şehri kuşatan 90.000 kişilik Haçlı Ordusu’na karşı 16.000 askeriyle kahraman­ca çarpıştı. Düşmanın teslim olma teklifle­rini geri çevirdi. Haçlı Ordusu, ancak Abdi Paşa ile askerleri Şehid edildikten sonra şeh­re girebildi.

Gönderiye Yorum Yap