Menü Kapat

Abdülhak Adnan Adıvar (1882-1955) Kimdir?

Abdülhak Adnan Adıvar (1882-1955) Kimdir
Dr. Abdülhak Adnan Adıvar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sağlık bakanı ve ilk bilim tarihçisidir.

Abdülhak Adnan Adıvar (1882-1955). Doktor Adnan Adıvar, tıp alanındaki çalış­malarından çok siyaset adamı ve bilim tarihçi­si olarak tanınır. 1905’te İstanbul’da Tıbbiye’yi bitirince II. Abdülhamid’in aydınlar üzerindeki baskısı nedeniyle Avrupa’ya kaçan Adıvar II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 1909’da yurda döndü. Tıbbiye’de profesörlük ve hastane yöneticiliği yaparken, o zamanki adı “Hilal-i Ahmer” olan Kızılay’ın yeniden örgütlenmesinde görev aldı. Sonra da bu kurumun genel sekreterliğine atandı.

1918’de son Osmanlı meclisine İstanbul milletvekili olarak giren Adıvar, 1920’de İs­tanbul’un işgali üzerine eşi Halide Edip ile birlikte Anadolu’ya geçti. Birinci Türkiye Büyük Millet Mecli­si kurulunca İstanbul’dan milletvekili seçildi ve sağlık bakanı oldu. 1923’te yeniden seçildi, ama iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi’nin muhalifi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın (partisi) kurucuları arasında yer al­ması iktidar çevrelerinde hoşnutsuzluk yarat­tığı için, 1926’da eşiyle birlikte Türkiye’den ayrıldı. 1938’e kadar İngiltere ve Fransa’da bilimsel araştırmalar yapan Adıvar, Paris’te, Yaşayan Doğu Dilleri Okulu’nda Türkçe dersleri verdi. Encyclopaedia Britannica’ya Türkiye’nin yakınçağ tarihi bölümünü yazdı, kültür alanında seçkin ürünler verdi. 1939’da yurda dönünce, Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan İslam Ansiklopedisinin yayın ku­rulu başkanlığına getirildi. 1950-54 yıllarında Demokrat Parti listesinden bağımsız milletve­kili olarak mecliste görev aldı.

Dr. Adnan Adıvar’m en önemli yapıtı Osmanlı Türklerinde İlim (1943) adlı araştır­masıdır. 1939’da ilk kez Fransızca olarak yayımlanan bu yapıtında, 14. ve 19. yüzyıllar arasında Osmanlılar’da tıp, biyoloji, botanik, matematik, fizik, astronomi alanlarında yapıl­mış çalışmaları inceler. Türk bilim adamlarını ve çalışmalarını tanıtır. 1970’te eklemelerle yeniden yayımlanan bu yapıt, bilim tarihi konusunda yayımlanmış ilk Türkçe kitaplar­dandır.

Adnan Adıvar ayrıca makalelerinin bir bölümünü Dur Düşün (1950) ve Hakikat Peşinde Emeklemeler (1954) adlı kitaplarında toplamıştır.

Gönderiye Yorum Yap