Menü Kapat

ABDÜLKADİR, Cezayirli (1808-1838) kimdir ?

Cezayir kahramanı Abdülkadir
Cezayir kahramanı Abdülkadir

Doğup büyüdüğü toprakları Fransızlar’a karşı koru­mak için savaşan Kuzey Afrikalı büyük bir yurtseverdir. Cezayir’de, Maasker köyü dolaylarındaki  Kay­tana çiftliğinde doğdu. Oldukça iyi bir eğitim gör­dü, genç yaşta medreseyi bitirdi ata binmekte, silâh kullanmakta çok ustaydı Ayni zarmanda, çok güzel konuşur, karşısındakiler etkisi altında bırakırdı. Ailesi Peygamber soyundan oldu­ğu için, halk arasında büyük bir itibarı var­dı. Cezayir Valisi, Abdülkadir’den kuşkula­narak, onu memleketten uzaklaştırdı. Abdülkadir de Mısır’a geçerek, oradaki bilgin­lerle görüştü, kültürünü bir kat daha artırdı.

1832’de Fransızlar Cezayir’i işgal etmeye başlayınca, Abdülkadir memleketine döndü. Düşman işgaline karşı savaşmak isteyenlerin başına geçerek, Fransızlar’a karşı çıktı. Fransızlar yurtseverler den Uç, dört kat daha kuvvetliydiler, öyleyken, Abdülkadir komu­tasındaki yurtseverler onları birkaç defa bozguna uğratmayı başardılar. Bunun üzeri­ne, Fransızlar Abdülkadir’e doğduğu köyle dolaylarını bırakmak, onun emirliğini tanı­mak zorunda kaldılar (1834). Abdülkadir iki yıl sonra Fransızlar’a karşı yeni bir saldırı düzenledi. Ordusuyla düşmanı kıyıya kadar sürdü, sahip olduğu bağımsız toprakları bi­raz daha genişletti. Ancak, birkaç yıl sonra Fransızlar’a karşı açılan yeni bir savaşta ye­nilince Fas’a kaçtı. Oradan gene anayurduna döndü, gene Fransızlar’la savaşmaya başladı. Bu savaşlardan birinde, Fransızlar’ın eline tutsak düştü. Fransa’da 5 yıl hapis yattıktan sonra, İstanbul’a geldi. Bir süre Bursa’da oturdu, oradan Şam’a gitti, ölünceye kadar orada kaldı.

Gönderiye Yorum Yap