Menü Kapat

ABDÜLKADİR MERAGİ (Ö. 1434) kimdir ?

XV. yüzyıl başlarında yaşamış büyük bir Türk musiki üstadıdır. Bilgisinden ötürü Ho­ca, sesinin güzelliğinden ötürü de Gûyende takma adlarıyla anılırdı. Ayrıca, Azerbay­can’ın Meraga kasabasında doğduğu için, Meragî adını almıştır. Onu musikiye çalıştıran, babası Gıyasüddini Gaybî olmuştur. Abdülka­dir Tebriz’e giderek, orada Hüseyin ibni Şeyh üveys’in, sonra da Sultan Ahmet Celâyiri’nin maiyetinde bulundu. Timur Azerbaycan’ı iş­gal edince, Sultan Ahmet Celâyiri’yle birlikte, Bağdat’a kaçtı. Timur Bağdat’ı da alınca, öbür bilim adamlarıyla birlikte, Abdülkadir de Semerkant’a götürüldü. Bir süre sonra, Ti­mur öldü. Abdülkadir de Timur’un dördüncü oğlu Sanruh’un maiyet,ne girdi. Musiki kuram’ları üzerindi yâzdığı “Cimi-ul Elnan” âdındaki eserini 1415′ te Sânruh’a sundu. bundan başka, “Mâkâsid-ul Elhan’i “Fevaidi Aşere”, “Şerh-i Kitab-ül Edvar” adındaki eserlerini yazdı. Farabî ile İbnî Sina’dan son­ra, doğu musikisinde üçüncü üstat sayılır. Bugün müzik tarihiyle uğraşan Avrupalı bilginlerin çoğu, Abdülkadir’in müzik kuramlarından hayranlıkla söz ederler.

Gönderiye Yorum Yap