Menü Kapat

ABDULLAH-bin Abdülmuttalip (543-570) kimdir ?

Hz. Muhammed’in babasıdır. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendir Abdülmuttalip’in onuncu oğludur. Mekke’de doğmuştur. Yaygın bir inanışa göre, babası Abdülmutta­lip, Zemzem Kuyusu’nu kazarken, Kureyşliler’in çıkaracağı güçlüklere karşı koyabilmek için Tanrı’dan kendisine on oğul vermesini dilemiş. Bu dileği gerçekleşirse, onuncu oğ­lunu putlara kurban etmeyi adamış. Abdul­lah dünyaya gelince, kâhinler Abdülmuttalip’e bu adağını hatırlatmışlar. Yabancı bir kâhin de, yüz deve kesip kurban ederse, oğ­lunu kurtarabileceğini söylemiş, Abdülmut­talip hemen onun dediğini yapmış; böylece oğlunu kurban etmekten kurtulmuş.

Abdullah’ın doğum tarihi de, ölüm tarihi de kesinlikle bilinmemektedir. 25, ya da 27 yaşlarındayken, Peygamber’in annesi Amine ile evlendiği Muhammed’in doğumundan iki ay kadar önce de öldüğü söylenir. Gene söylentiye göre, Şam’a yaptığı bir ticari sefer­den dönerken, Medine’de hastalanıp ölmüş. İslâm inanışlarına göre, Abdullah’ın yüzünde bir nur vardı. Amine, Peygamber’e gebe kalınca, bu nur önce ona, doğumdan sonra da Muhammed’in kendisine geçmiştir. “Nübüv­vet Nuru” (Peygamberlik Işığı) adı verilen bu aydınlık peygamberlik işaretlerinden biri sayılır.

Gönderiye Yorum Yap