Menü Kapat

Abdullah Biraderler Kimdir? Nerede Yaşamışlardır?

ABDULLAH BİRADERLER fotoğraf sanatı­nın Türkiye’deki öncüleridir. Kevork (1839- 1918), Vichen (ölümü 1902) ve Hovsep adla­rındaki, Ermeni asıllı bu üç kardeşten en tanınmışı Kevork Abdullah’tır.

Bir kimyacının İstanbul’daki Tünel semtin­de açtığı fotoğraf stüdyosunda asistanlık ya­parak mesleğin inceliklerini öğrenen Kevork Abdullah, 1858’de stüdyoyu devralarak kar­deşi Vichen ile birlikte çalışmaya başladı. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda Fran­sızca bir kültür dili olarak benimsendiği için, stüdyonun kapısında Fransızca Abdullah Frères yazardı. Kevork ve Vichen kardeşler bilgilerini artırmak için iki kez Paris’e gittiler. İki kardeş önce Abdülaziz’in, sonra II. Ab- dülhamid’in saray fotoğrafçılığına atandı. Ab­dullah Biraderler’in 1867’de, 2. Paris Ulus­lararası Fuan’na yolladıkları fotoğraflar ilgiyle karşılandı ve iki İstanbul manzarası mansiyon kazandı.

1886’da Mısır hıdivinin çağrısı üzerine Kahire’ye giden Kevork Abdullah dokuz yıl orada kaldı. İstanbul’a döndükten sonra işleri giderek bozuldu; saray fotoğrafçılığına Febüs Efendi’nin atanmasından sonra da fotoğraf stüdyosunu sattı.

Abdullah Biraderler 40 yıl boyunca İstan­bul’daki insan tiplerini ve manzaraları sap­tayan fotoğraflar çekmişler, çeşitli siyasal ve toplumsal olayları, tarihsel ve kültürel değer­leri, yapıları gösteren albümler hazırlamışlar­dır. Ayrıca, zamanın İngiltere kralı, Alman imparatoru, Avusturya-Macaristan imparato­ru gibi devlet adamları ile birçok tanınmış kişinin fotoğraflarını çekerek günümüze ak­tarmışlardır.

Gönderiye Yorum Yap