Menü Kapat

ABDULLAH ZÜHTÜ(1869-1928) kimdir ?

Tanınmış gazetecilerimizdendir. Çeşitli ga­zetelerde yazılar yazdıktan sonra, 1909’da “Yeni Gazete “yi kurdu. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı giriştiği sürekli eleştiriler­le ün kazandı. Mütareke yıllarında, kısa süre için, Basın Genel Müdürü oldu. Ömrünün sonuna doğru, Bab-ı Ali ile bütün münasebetlerini keserek antikacılıkla uğraştı.
1925’te İstanbul’da öldü.
Abdullah Zühdi, eserlerindeki kahramanlığı, işlediği konular, dil ve üslubu, anlatım tekniği ve anlattığı muhitler açılarından zaman zaman Tanzimat yazarlarına benzemekte, zaman zaman da Servet-i Fünun topluluğunun realizmi edebi dava yapan bir mensubuymuş gibi davranmaktadır.
Servet-i Fünunun dışında kalan edebiyatçılarla (Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi, Vecihi gibi) ortak yanları vardır ve çok yönlü bir edib ve gazetecimizdir.

Eserleri:
Güller, Dikenler (roman, 1896),
Rehgüzar-ı Matbuatta (hikaye, 1896),
Şanlı Asker (roman, 1897),
Bir Gece (roman, 1898),
Bahr-i Müncemid-i Cenubide (roman, 1904) adlı eserleri dışında kalan beş telif ve değişik dillerden tercüme on yedi eseri daha bulunmaktadır.

Gönderiye Yorum Yap