Menü Kapat

Abdulmecid Efendi (1868-1944) Kimdir?

Abdulmecid Efendi (1868-1944) KimdirABDÜLMECİD EFENDİ (1868-1944) son Os­manlı halifesidir. Babası Sultan Abdülaziz öldüğünde sekiz yaşındaydı. I. Ahmed döne­minde yerleşmiş bir gelenekle boşalan tahta hanedanın en büyük erkeği geçtiği için, baba­sı ölünce Abdülmecid padişah olamadı. Am­cası Abdülmecid’in kendinden yaşça büyük oğullan sırayla tahta çıktılar. 1918’de VI. Mehmed Vahdeddin padişah olunca, en bü­yük şehzade durumundaki Abdülmecid de veliaht oldu.

O yıllarda Anadolu’da Kurtuluş Savaşı gelişmekte ve yeni Türkiye’nin kuruluşu örgütlenmekteydi. Kurtuluş Savaşı’nı yürüten yurtseverler, I. Dünya Savaşı’nın galipleriyle uzlaşan padişahı ve İstanbul hükümetini tanı­mayarak Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni kurdular. Yeni Türkiye’nin yönetimini üstle­nen bu meclis, 1 Kasım 1922’de çıkardığı bir yasayla saltanat ile halifeliği birbirinden ayır­dı ve saltanata son verdi. Bu yasayla Vahdeddin’in padişahlığı sona eriyor, Abdülmecid de veliahtlık sıfatını yitiriyordu. Meclis halifeli­ğin yalnızca dinsel bir unvan olduğunu belirtti ve Vahdeddin gibi Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkmamış olan Abdülmecid’i 18 Kasım 1922’de halife atadı.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan eden Büyük Millet Meclisi, 3 Mart 1924’te de halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanının Türkiye dışına çıkarılması kara­rını aldı. Laikliğe geçiş sürecinin bir parçası olan bu karar uyarınca, Abdülmecid Efendi 5  Mart 1924’te İstanbul’dan ayrılarak Avrupa’ ya gitti ve 23 Ağustos 1944’te Paris’te öldü.

Güzel sanatlarla, özellikle resimle ilgilenen Abdülmecid Efendi çağdaşları gibi manzara resimleri değil insanı konu alan tablolar yaptı. Harem’de Beethoven, Saray’da Goethe ya da Saraylı Hanım ve Abdülhak Hamid, Halil Edhem, Recaizade Mahmud portreleri en ünlü tablolarından bazılarıdır.

Halife Abdülmecid Efendi, yağlıboya tablolarında doğayı insan ve hayvan figürleriyle birlikte resimlemiştir.
Halife Abdülmecid Efendi, yağlıboya tablolarında doğayı insan ve hayvan figürleriyle birlikte resimlemiştir.

Gönderiye Yorum Yap