Menü Kapat

ABDURRAHMAN GAFİKİ ( ?- 732) kimdir ?

Endülüs Emevi Devleti’nin valisi, serdarı (başkomutanı)dır. İspanya fatihi Musabin Nusayr ile oğlu Abdülâziz’in adamıdır. Yezid’in halifeliği sırasında Erbune valisi, sonra da İspanya yarımadasının sağ kıyıları komutanı olmuştur. 721 ve 728 tarihlerinde olmak üzere, ordularıyla iki kere Pirene Dağlarını aşarak, şimdiki Fransa’nın bulunduğu Galya’ya girdi. Bordeaux şehrini aldı. Hişam’ın halifeliği sırasında, Endülüs Genel va­lisi Ubeyde, Abdurrahman Gafikî’yi Endülüs Valiliğine atadı (730). 732’de Galya üzerine yeni bir saldırıya geçti. Savaş sırasında ko­mutanları arasında geçimsizlik çıktığı için, Charies-Martel komutasındaki düşman ordu­suna yenildi. Avrupalı tarihçiler Avrupa’nın bu yenilgi sayesinde Endülüs boyunduruğu altına girmekten kurtulduğunu ileri sürerler. Abdurrahman Gafiki , o çağ Avrupası’nda bir masal kahramanı gibi görülmüş, adı Fransızlar’ı yıllarca titretmiştir. Hattâ Fransız kadınlarının yaramaz çocuklarını “Abdâreme geliyor!” diyerek korkuttukları bile söy­lenir.

Gönderiye Yorum Yap