Menü Kapat

ABDURRAHMAN II. (-bin Muhammed) (890-961) kimdir ?

Endülüs Emevi hükümdarlarının sekizincisi ve en büyüğüdür. Abbasi Halifesi Muktedir’in yeteneksizliğini görünce, halifeliğin Emeviler’in hakkı olduğunu ileri sürerek, kendisini halife ilân etti; “Nasır li dinillah” ünvanını aldı. Endülüs’te yerleşmiş İspanyollar, Araplar, Berberiler arasındaki sürekli çatışmalara bir son verdi. Dıştan gelecek saldırılara karşı memleketin sınırlarını güvenlik altına aldı. Büyük bir donanma kurarak, Akefeniz’de hâkimiyetini sağladı, dolayısıyla Afrika üze­rinde de geniş bir sözü geçerlik kazanmış oldu.

Gönderiye Yorum Yap