Menü Kapat

ABDURRAHMAN l.(-bin Muaviye) (731-788) kimdir ?

Endülüs Emevi Devleti’nin kurucusu, ilk hükümdarıdır. Şam Emevileri’nin onuncusu olan Hişam’ın torunudur. 750’de Abbasiler, Şam Emevileri’ni devirip yerine yeni bir devlet kurunca, Emeviler’den ellerine geçir­diklerini öldürmeye başlamışlardı. O sıralar­da Abdurrahman, Fırat üzerinde bir köyde saklanıyordu. Ortalık biraz durulur durul­maz, Mısır yoluyla Kuzey Afrika’ya kaçtı. Bir süre orada kaldı, sonra 755’te Endülüs’e geçti. Endülüs’te çevresine topladığı kuvvet­lerle kendisine karşı koyanların hepsini yen­di,duruma hâkim oldu. 756 yılında, Emeviler’in Endülüs kolunu kurarak, Kurtuba (Cordoba)’ya yerleşti.

Abdurrahman, Şam Emevileri gibi, kendi­sine halife dedirtmedi; yalnız “Melik” ünvanını almakla yetindi. İyi, âdil bir idare kur­du. Berberiler’den kurduğu ücretli bir or­duyla ayaklanmalarin önüne geçti. Fransa Kralı Charlemagne’la bile boy ölçüşebilecek kadar güçlendi. Abbasi Halifesi Mansur’un yolladığı orduyu da bozguna uğrattı. Hü­kümdarlığı otuziki yıl sürdü. Bu süre içinde bilime, bilginlere büyük saygı gösterdi. Bil­ginleri korudu; memleketi bayındırmak için elinden geleni yaptı. 600.000 ciltlik büyük bir kitaplık kurdu. Cordoba’daki Endülüs sanat eserlerinin kalıntıları bugün hâlâ tu­ristlerde büyük hayranlık uyandırmaktadır.

Gönderiye Yorum Yap