Aç olanın açlığını gidermek için yapamayacağı şey yoktur.

Açlığın sonucunda, kurtların yavrularını yiyebilecek kadar canavarlaşabileceği düşüncesiyle, açlığın gücü anlatılmak istenmektedir. Yoksa hayvanlar arasında geçerli kabul edilebilen bu kuralı insanlar için de genelleştirmek mümkün değildir. Ancak buradaki açlık ile, insandaki doyumsuzluk anlatılmaya kalkılırsa, gerçek payı bulmak mümkündür. Çevremizde, tutkuları yüzünden yuvasını dağıtan, eşini ve çocuklarını ölüme terk eden, hatta onları öldüren kişileri görebiliyoruz.