Geçim sıkıntısı çekenler, bu sıkıntılarını gidermek için her işi yapmaktan çekinmez. Bu sıkıntıyı çekmeyenlerse, böylelerinden habersizmiş gibi konuşmaktan geri durmazlar.

Geçim, kişinin hayatını sürdürebilmesi demektir. Bu da açlığın, susuzluğun, giyim ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ile sağlanabilir. Bunları giderememenin acısını, sıkıntısını duyanlar, bir an önce bu durumdan kurtulmalarını sağlayacak her türlü yola başvurmaktan kaçınmazlar. Böyle bir sıkıntısı olmayanlar ise bu acı gerçeklerden habersiz zevk ve sefa içinde yaşamaktan geri kalmazlar.

Bu atasözü ile aynı anlama gelen bir başka atasözü de Aç Olan İnsan Aşçıya Kusur Bulmaz’dır.

*****************

Aç insan sofraya oturduğunda yemek ayırımı yapmaz, önüne ne konursa büyük bir iştih ile yer. Oysa, tok olanı memnun etmek zordur; ne ikram edilirse bir özür bulur. Sanki asla acıkmayacakmış gibi bir tavır takınır.

Bunun gibi fakirlik ve ihtiyaç içinde olanlar, ufacık fırsatlardan, imkanlardan bile faydalanmaya, kendilerince bir kazanç ve doyum sağlamaya bakarlar. Onları her türlü yardım sevindirir. Müşkülpesent olmazlar. Onların bu durumu varlıklı ve her türlü olanak içinde olanlarca anlamsızdır; hata, alay, kınama ve eleştiri konusu olabilir. Bu gerçeği atalarımız: «Tok açın halinden anlamaz» biçiminde bir başka atasözüyle de vurgulamışlardır.