Acil yapılan iş sağlıklı olmaz.

Tüm kötülüklerin anası olarak kabul edilen şeytanın, acil yapılan işe karışacağı, yapmak istediğimiz işin, bozuk, yanlış olmasma yol açacağı belirtilmektedir.

Yaptığımız işin istediğimiz şekilde sonuçlanmasını istiyorsak, asla acil etmemeliyiz. Acil edersek bazı aksaklıkları görüp gerekli önlemleri alamayacağımız için, istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Bu işi yapmak için harcadığımız zamana yanabilir, maddi birçok zarara uğrayabilir, hatta sağlığımızı bile kaybedebiliriz. O halde, işlerimizi aceleye getirmemeli; daima planlı programlı olmalıyız.