Menü Kapat

ACEMİ OĞLANI nedir ?

acemi oğlanı
acemi oğlanı

Osmanlı İmparatorluğu ordusunun çeşitli sınıflarına asker yetiştirmek üzere kurulan ocağın erlerine verilen addır. Ocak, ilk önce I. Murat zamanında, Gelibolu’da kurulmuştur. Daha sonra, genişletilerek İstanbul’a nakledilmiştir, önceleri acemi oğlanları yalnız savaşlarda esir edilen çocuklarla Müslüman uyruklu olmayan çocuklar arasından seçilirdi. Sonunculara “Reaya” adı verilirdi. Seçilen çocuklar türkçeyi, Türk-islâm göre­neklerini öğrenip benimsesinler deye, birkaç yıl için Anadolu ve Rumeli’deki Türk ailele­rinin yanına gönderilirdi. Az bir ücret karşı­lığında, hem çiftlik işlerine yardım ederler, hem de Türk geleneklerine göre yetişirlerdi. Çiftçilerin yanına gönderilen çocukların alı­nıp verilmesine Anadolu’da Anadolu Ağası, Rumeli’de de Rumeli Ağası karışırdı. Çocuklar, Türk aileleri yanındaki yetişme dönemleri bitince, Acemi Ocağı’na alınırlardı. Ocak 31 bölüğe ayrılmıştı. Ocağın acemileri­ne ulûfeli “acemi oğlanları”, ya da “torba oğlanları” adı verilirdi. Bunlar yapımevlerinde, büyük ticaret gemilerinde, devlete ait bü­yük inşaatlarda çalıştırılırdı. Acemi oğlanla­rına gündelik, üst-baş, bir de yıldan yıla ayakkabı parası verilirdi ki buna “âdet-i zer- pul” denirdi. Kışlaları İstanbul’da, Şehzade Camisi yakınlarındaki Direklerarası’ndaydı. Istanbul’dakilerin başagasına İstanbul Ağası, Gelibolu’dakilerin başagasına ise Gelibolu Ağası denirdi. Acemi oğlanların kıdemlileri, ihtiyaca göre, Yeniçeri ya da Bostancı ocak­larına verilirdi; bu yer değiştirmeye “Bedregâh”, ya da “kapıya çıkmak” denirdi.

Gönderiye Yorum Yap