Menü Kapat

Achebe, Chinua (1930-?) Kimdir?

Achebe, Chinua (1930-) Kimdir
Achebe, Chinua (1930-) Kimdir

ACHEBE, Chinua (1930-?). Nijer­ya’daki İbo kabilesinden olan Achebe, İngi­lizce yazan Siyah Afrikalı romancıların en ünlülerindendir. İbadan Üniversitesi’nde İn­gilizce, tarih ve dinsel araştırmalar öğrenimi gördü. 1953’ten başlayarak Nijerya radyosun­da çeşitli görevler aldı. Doğu ve Orta Afrika, ABD, Brezilya ve İngiltere’yi gezerek edebi­yat konusunda incelemeler yaptı. Ülkesine dönünce, Nijerya Üniversitesi’nde önce araş­tırma görevlisi, 1973’te de İngiliz dili profesö­rü oldu. Ayrıca 1970’ten başlayarak ülkesin­deki iki büyük yayınevinin yöneticiliğini üst­lendi.

Achebe, Türkçe’ye de çevrilen ilk romanı Ruhum Yeniden Doğacak’’ta (Things Fail Apart; 1958), sömürgeci beyazların gelmeye başladıkları dönemde ülkesindeki geleneksel kabile yaşamını anlatır. Romanın kahramanı yeni düzeni bir türlü benimseyemez; oysa eski düzen de artık yok olmuştur. Yayımlanışın- dan kısa bir süre sonra çeşitli dillere çevrilen bu roman Achebe’nin dünyaca tanınmasını sağladı. İkinci romanı No Longer at Ease’de (1960; “Artık Huzur Yok”) ise, İngiltere’de öğrenim görerek ülkesine dönen ve yeni işe atanan bir devlet memurunun, bu görevinin getirdiği yükümlülükler ve sağladığı çıkarlar karşısında çelişkiye düşmesi, inandığı değer­leri koruyamaması işlenir.

Sonraki romanları Arrow of God (1964; “Tanrının Oku”) ile A Man of People (1966; “Halk Adamı”), gele­neksel toplumun Avrupalılar’a özgü değer yargılarıyla karşılaşmasından doğan çelişki ve güçlükleri yansıtır.

Romanlarının yanı sıra öykü, deneme ve şiir türünde de yapıtlar veren Achebe çağdaş Afrika edebiyatının başlıca temsilcilerinden biri sayılır.

Gönderiye Yorum Yap