Büyük bir acısı olanın yaptıklarında mantık aranmaz.

Büyük bir derde düşenlerin davranışları, duygularının tesiri altına girer. Yaptıkları her işte, her davranışta bunun izleri kesinlikle görülür. Çünkü kişiler kendilerini etkileyen olayların etkisinden kolay kolay kurtulamazlar. Bundan dolayı, acılı olanların yaptıklarında mantık kuralları olmayacağını bilmeli, ona göre hoşgörülü olmalıyız.