Menü Kapat

AÇIKTOHUMLULAR Nedir ? Açıktohumlu Örnekleri?

açık tohumlular
açık tohumlular

Bir bitki altşubesidir. Çiçekli bitkiler şu­besinin iki altşubesinden İkincisidir. Bu alt daldaki bitkilerin tohum keseleri kapalı bir yumurtalık içinde değil de, açıkta bulunur. Açık tohumluların yapısı kapalıtohumlulara oranla daha yalındır. Dünyanın eski çağla­rında bu tür bitkiler çok gelişmişlerse de, za­manla gerek türteri, gerek sayıları azalmış, hattâ pek çoğunun soyu büsbütün tükenmiş­tir.

Bugünkü açıktohumlulara örnek olarak açıktohumluların alt dalına giren çam ve benzerlerini gösterebiliriz. Bu bitkilerde to­humlar, kozalaklar üzerinde,açıkta bulunur.

 

Gönderiye Yorum Yap