Koruduğumuz hiç kimseye, başkalarını acındırırsak sonunda arsız; emeğinin karşılığını tam vermezsek de hırsız olur.

Sorumluluğu bize ait olanlara nasıl davranacağımızı iyi bilmeliyiz. Yanlış davranışlarımız, onlara verdiğimiz emeklerin boşa gitmesine neden olabilir. Böyle bir sonuçla karşılaşmak istemiyorsak, bu kişilerin tarafımızdan karşılanması gereken ihtiyaçlarını iyi bilmeli, o istemeden yada başkaları ona acıyacak duruma gelmeden ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Yoksa farkında olmadan, bu kişileri istenmeyen durumlara itmiş oluruz.