Menü Kapat

Denizli Acıpayam İlçesi Özellikleri Nelerdir?

acıpayam
acıpayam

Denizli ilinin Akdeniz Bölgesi sınırları içinde kalan kesiminde bir ilçedir. Doğuda Burdur ilinin Yeşilova ve Tefenni, kuzeyde Denizli ilinin Merkez ve Çardak, batıda aynı ilin Tavas, güneyde Çameli, güneybatıda Kale ilçelerine komşudur. 3 bucağı, 49 kö­yü vardır. Köylerinden bazılarının nüfusu 2.000’in üzerindedir.

Yüzölçümü: 1.924 km kare

Nüfusu: 79.000

Acıpayam ilçe merkezinin doğusunda, kuzeyinde, güneyinde geniş düzlükler vardır. Bu dümdüz ova, doğuda Eşler Dağı (1830 m.); kuzeyde Mallı Dağı (2244 m.), batıda Kır Dağları (1873 m.), güneyde Bozdağ (2421 m.) ile çevrilidir. Yamaçlarda çam or­manları yükselir. Büyük Menderes havzasının doğu ucunda olduğu halde, iklimi serttir. Yazları sıcak, kışları soğuk geçer. İ İçenin en önemli akarsuyu Dalaman çayıdır. Toprak­ları tarıma elverişlidir. İlçede tahıl, tütün, anason yetiştirilir. Meyveciliğin geliştirilme­sine önem verilir. Belli başlı gelir kaynakları hayvancılık, dokumacılıktır. Krom madenle­ri vardır. Bu madenleri yabancı bir şirket işletmektedir.

Acıpayam kasabası hafifçe eğimli bir ova­nın batısında kurulmuştur. 3 mahallesi, 700 evi olan küçük bir kasabadır. Nüfusu: 5.660 (1980 sayımı). Eski adı Garbi Karaağaç idi. Dalaman Çayı’nın kaynağı kasabanın önün­deki ovadan çıkar. Ancak, çayın suları batak­lık yapar. İçme suyu olarak doğudan getiri­len, çeşmelerle dağıtılan bir kaynak suyu kullanılır. Kasaba Denizli-Burdur devlet şo­sesi üzerindedir. 10 kilometre batısındaki Alacan mağarası Bizans devrinden kalmadır. Mağaranın tavanını yağlıboya ile yapılmış eski resimler süslemektedir.

Acıpayam’ın tarihi, bütün o bölge gibi, İIkçağ’a kadar uzanır. Gelişip ilerlemesi Sel­çukluların Anadolu’ya yerleşmesinden son­radır. Acıpayam uzun süre uçbeylerinin. yö­netiminde kalmıştır. Osmanlılar’a geçişi ise Yıldırım Bayezit zamanındadır.

Gönderiye Yorum Yap