Bizim için sır olan bir şey, dosta bile söylenmemelidir.

Dostluk terimi, kişiler arasında, belirli mevzularda görülen düşüncede ve davranışta beraberlikten doğmuştur. Fakat kişiler arasında her yönden beraberlik üstüne kurulu bir dostluğu düşünmek doğru değildir. Bizimle ortak yanları olup dost kabul ettiğimiz birinin kendisiyle bazı yönleri uyuşan başkalarıyla da dost olabileceğini bir gerçek olarak kabul etmeli, davranışlarımıza buna göre şekil vermeliyiz. Bizim için sır olan bir vaka, duygu yada düşünce var ise, dostumuz diye başkasına açmamalıyız.