Fedakarlık yaptıklarımızdan ancak fedakârlık bekleyebiliriz.

İleride başkalarının bizim için bir şeyler yapmalarını istiyorsak, zamanında bizim de onlara yardımcı olmamız gerekir. Her şey karşılıklıdır. Bir kimsenin, bizlerden beklediği bir yardımı zamanında esirgememişsek, onun bizim için fedakârlık yapmasmı bekleyebiliriz. Bizlerden beklenen yada bizim yapabileceğimiz yardımı başlangıçta karşılık beklemeden yapmak daha büyük bir fazilettir. Böyle bir yardımın, fedakârlığın değeri daha büyük olur.