Menü Kapat

Ada Nedir? Adanın Özellikleri Nelerdir?

Ada Nedir Adanın Özellikleri Nelerdir
Dünyanın En Büyük Adaları

ADA. Dört yanı suyla çevrili olan büyük ya da küçük bütün kara parçalan birer adadır. Bu tanım gereğince, birbirine bağlı olan Asya, Afrika ve Avrupa kıtalannın bütünü dünya­nın en büyük adası sayılır. Kuzey ve Güney Amerika kıtalan da dünyanın ikinci büyük adasını oluşturur. Bununla birlikte ada dendi­ği zaman genellikle kıtalardan daha küçük kara parçalan akla gelir. Bunların en büyüğü ise Grönland Adası’dır.

Adalar, anakaraların kopmuş parçaları olan kıta adaları ve açık denizlerde yer alan okyanus adalan olmak üzere ikiye aynlır. Kıta adaları, toprak düzeyinin alçalması ya da deniz düzeyinin yükselmesiyle anakaradan ayrılan, kıyıya yakın adalardır. Örneğin, bu­günkü Büyük Britanya Adası bir zamanlar Avrupa kıtasına bitişikti. Daha sonra yerka­buğunun çökmesiyle Kuzey Denizi ile Manş Denizi birleşti ve sularla anakaradan ayrılan Büyük Britanya bir ada oldu. Eskiden Ana­dolu’ya bitişik olan Kıbrıs ve Ege Adaları da gene yerkabuğunun çökmesiyle oluşmuş kıta adalarıdır. Eğer çöken kara parçası dağlıksa vadiler sularla kaplanır ve dağların yamaçları yarımada ve adalara dönüşür. İskoçya ve Kanada’nın batı kıyılarındaki birçok ada böy­le oluşmuştur. Doğal olarak, karaların yakı­nındaki adalar ayrılmış oldukları anakaraya çok benzer.

Okyanus adaları, kıtaların açığında, ok­yanusların derinliklerinden yükselir. Atlas Okyanusu’ndaki Ascension ve St. Helena adaları ile Büyük Okyanus’un güneyindeki sayısız ada bu tür adalara örnektir. Okyanus adalarında genellikle anakaralardaki bitki ve hayvan türlerinin pek azı bulunur. Kara hayvanlarının kolayca ulaşamadığı bu adalar­da daha çok kuş ve böcek gibi kanatlı hayvanlar egemendir. Bitki örtüsünü ise, kuşların ya da okyanus akıntılarının taşıdığı tohumlarla gelişen bitkiler oluşturur. Okyanus adaları­nın çoğu, okyanus tabanından yükselerek deniz yüzeyinin üstüne çıkan yüksek sıradağların doruklarıdır. Bazıları ise denizin al­tındaki yanardağların püskürttüğü lavların birikmesiyle ya da sıcak denizlerde yaşayan ve mercan denen küçük deniz canlılarının iskeletlerinin kümeleşmesiyle oluşmuştur.

Gönderiye Yorum Yap