İnsanlar daima birbirlerine ihtiyaç duyarlar.

İnsanların birbirlerinden yararlanmaları onlara çok şeyler kazandırır. Gücümüzü başaklarıyla birleştirmekten kaçınmamalıyız. Tek başımıza çözmekte zorlandığımız mevzularda, başkalarmın gücünden yararlanmakla amaca ulaşabiliriz. Kişilerin yetenek ve güçleri değişik farklıdır. Bizde, başaklarında olmayan bir güç, başkalarında da bizde olmayan bir yetenek olabilir. Eksikliğimizi duyduğumuz mevzularda başkalarından yararlandığımız sürece başarıya ulaşabiliriz.