Yerine getiremeyeceğimiz sözleri vermekten kaçınmalıyız.

Toplumlarda sadece verdikleri sözlerle kalanlar, bunları gerçekleştirmeyenler çoğunlukta olduğundan, söz ile yapılan bağışlara, verilen vaadlere kimse inanmaz. Çünkü vaadlerin yerine getirilmesi, maddî güç ve çaba harcamaya bağlıdır. İş bunları ortaya koymaya gelince, verilen tüm sözler unutulmakta, yalnız sözde kalmaktadır.