Menü Kapat

Adatavşanı Özellikleri Nelerdir?

Adatavşanı Özellikleri Nelerdir
Yeni Zelanda’nın evcil kızıl adatavşanı

ADATAVŞANI. Adatavşanlarınm 18 kadar türü vardır; bunlardan bir bölümünün ana­yurdu Yenidünya (Amerika), bir bölümünün ki Eskidünya’dır (Avrupa, Asya ve Afrika).

Yenidünya’nın Sylvilagus cinsinden pa-mukkuyruk adatavşanları yeraltındaki oyuk ve tünellerde yaşama alışkanlığında değildir. Ama dişi tavşan, yavrulayacağı zaman pek derin olmayan bir çukur kazar; bu çukurun içini de göğsünden ve karnından dökülen yumuşak tüylerle döşer. ABD’nin güney böl­gelerinde yaşayan pamukkuyruklardan batak­lık adatavşanım (Sylvilagus aquaticııs) öbür adatavşanlanndan ayıran en büyük özellik, iyi yüzmesi ve su bitkileriyle de beslenebilmesidir.

Adatavşanı Özellikleri Nelerdir
Yeni Zelanda’nın evcil beyaz adatavşanı

Eskidünya’nın yabani adatavşanı (Orycto- lagos cuniculus), tarlalardaki ekinleri kemir­diği için, bütün sevimliliğine karşın en zararlı hayvanlardan biri sayılır. 19. yüzyılda Avru­palI göçmenler eliyle Avustralya ve Yeni Zelanda’ya götürülen Eskidünya adatavşanları zamanla bu ülkeler için büyük bir tehlikeye dönüşmüştür. Avustralya, adatavşanları yü­zünden her yıl milyonlarca dolarlık zarara uğrar. 1950’lerin başında, miksomatoz denen öldürücü bir hastalığın etkeni olan bir virüs sivrisinekler aracılığıyla adatavşanlarına bu­laştırılmış, böylece bu zararlı kemiricilerin çoğalması denetim altına alınabilmiştir. Ama, çok hızlı üreyen adatavşanlannın sayısı sonra­dan gene artmıştır.

Adatavşanı Özellikleri Nelerdir pamukkuyruk
Pamukkuyruk Adatavşanı

Adatavşanlarının kısacık kuyruğunda, uyan işareti yerine geçen beyaz bir leke bulunur.Hep birlikte yuvalannın dışında dolaşan adatavşanlarından biri çevrede bir tehlike sezip hızla yeraltındaki yuvasına sığındığında, bu hareketli beyaz lekeyi gören öbür adatavşanları da hemen yuvalarına kaçarlar. Yuvalarını birbirine yakın kazdıkları için belirli yerlerde yan yana oyuklar görülür.

Adatavşanlan hemen her çeşit bitkiyi yiye­bilirse de temel besinleri taze otlardır. Bu obur hayvanlar ağaçların sürgünlerini yiyip kabuklarını kemirerek ormanlara da büyük zararlar verir.

Adatavşanı Özellikleri Nelerdir - çinçilya-ankara
Çinçilya Adatavşanı                  Ankara Adatavşanı

Adatavşanlannın bu kadar hızla çoğalması­nın nedeni çok doğurgan hayvanlar olmaları­dır. Dişi bir adatavşanı altı aylık olduğunda üreme çağma gelir ve bir ay sonra ilk yavrula- nm doğurabilir. Bir çift adatavşanı yılda dört ile sekiz kez döl verebilir ve her seferinde üç ile dokuz arasında yavru doğabilir. Yavrular doğduklan anda kör ve tüysüzdür, ama iki hafta içinde gözleri açılır ve sıçrayıp koşacak duruma gelirler.

Adatavşanlannın pek çok düşmanı vardır. Tilkilere, atmaca ve çakır gibi yırtıcı kuşlara, sansar ve gelinciklere yem olan bu hayvanla­rın gene de en büyük düşmanı insanlardır. Tüfek ve tuzaklarla çok sayıda avlanan adatavşanlannın hem eti yenir, hem de kürkün­den çeşitli giysiler yapılır. Bazen palto yapı­mında kullanılacak olan tavşan kürkleri, daha değerli kürklere benzetmek amacıyla istenen desenlerde boyanır.

 

Gönderiye Yorum Yap