Menü Kapat

ADCILIK (Nominalizm) Nedir?

Bir felsefe öğretisi (doktrini)dir. Cins, tür gibi tümel kavramların ancak adlarının var olduğunu ileri sürer. Bu öğretiye göre, bu gi­bi tümeller içinde toplanan şeyler, gerçekte birbirinden büsbütün ayrı nesnelerdir. Adcı­lık akımı, Ortaçağ felsefesinde “gerçekçi­lik” (realizm) akımı karşısında doğmuş bir eğilimdir. En tanınmış temsilcisi İngiliz bil­gini G. William of Occam’dır. Bu iki zıt eği­limi —adcılıkla gerçekçiliği— uzlaştırmak üzere, “kavramcılık” akımı doğmuştur.

Gönderiye Yorum Yap