Menü Kapat

Hz. ADEM’LE HAVVA Kimdir?

Dini inanışlara göre, dünyaya gelen İlk in­san çiftidir. Tevrat’ın yazdığına göre, Tanrı ilk önce Adem’i, sonra da ona yardımcı olma­ları için, birtakım hayvanları yaratmış. An­cak, Adem bunların hiçbirini kendine denk görmeyince, Tanrı da ona eş olarak Adem’in kaburga kemiğinden Havva’yı yaratmış. Son­ra da, Adem’i Cennet Bahçesi’ne bekçi olarak göndermiş. Bu bahçede bir “Hayat Ağacı”, bir de “iyiyi Kötüyü Tanıma Ağacı” varmış. Tanrı, bu son ağacın meyvasım yemeyi Âdem’e yasak etmiş. Yılana kanarak, önce Havva, Sonra da Âdem bu yasak meyvadan yemişler.Bu yüzden de Cennet’ten kovulmuş­lar. Tevrat’ın başlangıcında ele alınmış olan bu konu, Asur kaynaklarından gelmektedir.

Kuran’ın birçok sürelerinde de Adem’le Havva’nın adı geçer. Kuran’a göre, Adem’le Havva topraktan yaratılmış, sonra da ken­dilerine ruh verilmiştir. Bütün melekler Adem’e secde etmeye çağırılmış. Bunlardan İ blIs secde etmeye yanaşmayınca, lânete uğ­ramış. Bunun üzerine, Adem’le Havva’yı gü­naha sokup Cennet’ten kovdurmaya karar vermiş. Dediğini de yapmış.

İslâm geleneklerine girmiş bir inanışa göre, Adem, Cennet’ten kovulunca, Serendip (Seylan) adasına düşmüş. Burada 200 yıl eşinden ayrı yaşamış. Gerçekten de Seylan Adası’nda Ademtepesi adında şahane görü­nüşlü bir dağ vardır. Bu dağın sivri tepesinde 160 m.2 genişliğinde bir düzlük bulunur. Bu düzlükte, yaklaşık olarak 160 cm. uzunluluğunda, 70 cm. eninde, insan ayağı biçi­minde bir oyuk vardır. Müslümanlar bu izi Adem’e, Budistler Buda’ya, Hindular da Siva’ya yorarlar.

Âdem sonradan eşiyle buluşmuştur. Ken­disi canlı bir vücuttan yaratıldığı için, karı­sına Havva adını vermiştir. İslâm inanışına göre, Kötülük Ağacı’nın meyvasını önce Havva yediği için, Havva kızlarına doğum sancısı, âdet görme, gebelik gibi on ceza verilmiştir. Buna karşılık, dinine, kocasına bağlı kadınların Cennet’e gidebilecekleri de müjdelenmiştir. Havva ilk âdetini Kâbe’de gördü. O zaman Adem ayağını yere vurdu. Vurduğu yerden zemzem fışkırdı. Havva o suyla gusletti. Âdem bir nisan ayında öldü; İki yıl sonra Havva da öldü.

Sanatta Adem’le Havva

Dünya edebiyatında Âdem’le Havva konu­sunda yazılmış en ünlü eserlerden biri İspan­yol yazarı Vega Carpio’nun (1563-1635) “La Creacion del Mundo y Primera Culpa defHombre” (Dünyanın Yaradılışı ve insa­nın İlk Günahı) adlı dinî tiyatro eseridir. Bu eser, aslında ölümsüz olarak yaratılmış olan İnsan’ın, o ilk günahtan sonra ölüme mah­kum edildiği inanışına dayanır.

Ortaçağ İtalyan yazarlarından Giovanbattista Andreini’nin (1578-1654) “Adamo” (Adem) adındaki dini tiyatro eserinde de 1) Yaradılış, 2) Şeytan’a Uyma, 3) Suç tema­ları işlenmiş, bu arada İnsan’a bu suçundan dolayı ceza olarak verilen Açlık, Susama. Keder, ölüm gibi musibetlerin Âdem’le Hav­va ile birlikte yeryüzüne indiği inancına da büyük yer ayrılmıştır. Büyük İngiliz şairi John Milton’ın (1608-1674) “Paradise Lost” (Kaybolan Cennet) adındaki eserini bu oyundan esinlenerek yazdığı ileri sürülür.

Adem’le Havva efsanesi üzerine yazılmış en ünlü eserlerden biri de Hollandalı Şair Joost van der Vondel’in (1587-1679) “Adam in Ballingschap” (Adem Sürgünde) adlı trajedisidir, ünlü Alman yazarı Gottlieb Klopstock’un da (1724-1803) “Der Tod Adams” (Âdem’in ölümü) adlı bir eseri var­dır.

İtalyan ressamı Masaccio’nun (1401-1429) Adem’le Havva’nın Cennet’ten kovulmasını anlatan ünlü bir duvar resmi vardır. Bu resim Floransa’da, Santa Maria del Carmine Kilisesi’ndedir. Esere önce Masolino da Fiesole başlamış, sonradan Masaccio eseri tamamla­mıştır. Tablo Masaccio’nun en güzel eserle­rinden biri sayılmaktadır.

Dürer Adem ile Havva Tablosu
Dürer Adem ile Havva Tablosu

Gönderiye Yorum Yap