Menü Kapat

Aden Limanı Nerededir ve Özellikleri Nedir?

Aden Limanı Nerededir ve Özellikleri Nedir
Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin başkenti olan Aden, sönmüş bir yanardağın ağzında kurulmuş bir liman kentidir ve yazları son derece sıcak olur.

Aden, Arabistan’ın güney kıyılarındaki Ye­men Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin baş­kenti ve başlıca limanıdır. Kızıldeniz’in güney girişinin 160 km doğusunda kurulmuş olan kentin limanı, sönmüş yanardağların kalıntısı olan iki kayalık yarımada arasında yer alır. İklimi çok sıcak olan Aden bazı yıllar hiç yağış almaz.

Aden’de nüfusun büyük bölümünü Araplar oluşturur. Deniz suyunun buharlaştırmasıyla elde edilen tuz, kentin önemli ürünlerinden biridir. Ayrıca batıdaki yarımadada bir petrol rafinerisi vardır.

Aden eski çağlarda tüccarların uğrak yeriy­di. Arap denizcilerin eskiden köle ticaretinde kullandıkları bir tür üçgen yelkenli gemi hâlâ Aden’de yapılmaktadır. 1839’da İngilizler ta­rafından işgal edildiğinde, Aden yalnızca 500 kişinin yaşadığı küçük bir kasabaydı. İngiliz yönetimi zamanında, buharlı gemilerin yakıt aldığı bir kömür istasyonu oldu. 1869’da Süveyş Kanalı açılınca, Avrupa’dan Hindis­tan ve Uzakdoğu’ya giden denizyollarının uğrak noktası olan Aden limanı giderek gelişti. Daha sonraları, her ay yaklaşık 500 geminin akaryakıt gereksinimini karşılayan işlek bir liman durumuna geldi. 1967’deki Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra Süveyş Kanalı’ mn kapanmasıyla büyük ölçüde kesintiye uğrayan bu akaryakıt ticareti 1975’te kanalın yeniden açılmasıyla eski canlılığına kavuştu.

1963’te kurulan Güney Arabistan Federasyonu’nun en önemli eyaleti olan Aden, 1967’de Yemen Halk Cumhuriyeti’nin top­rakları içinde kaldı.

Kentin nüfusu yaklaşık 365.000’dir (1981).

Gönderiye Yorum Yap