Menü Kapat

ADENAUER, Konrad (1876-1964) Kimdir?

Adenauer
Adenauer

İkinci Dünya Sa­vaşı’ndan sonra, dünya politikasın­da ün kazanmış bir Alman siyaset adamıdır. Prusya’ lı yoksul bir aile­nin evlâdıydı. Bu nedenle, ailesinin desteği olmaksızın, kendi kendisini yetiştirmiştir. Çeşitli işlerde çalışarak bir yandan geçimi­ni sağladı, bir yandan da pek az olan boş vakitlerini okuyarak, kültürünü artırarak de­ğerlendirdi. Böylece, üniversiteyi bitirip iş hayatına atıldı. 1903’te Köln (Kolonya) şeh­ri belediye başkan yardımcısı oldu. On yıl bu görevde kaldıktan sonra, belediye başka­nı seçildi. 1933’e kadar, tam yirmi yıl bu gö­revde kalarak halka hizmet etti. O sıralarda. Hitler devletin yönetimini eline almıştı. Kendisini desteklemeyenleri birer birer iş­lerinden uzaklaştırıyordu. Esasen diktatör­lük düşmanı olan Adenauer, bunu görünce görevinden çekilerek, özel işleriyle uğraşma­ya başladı. Birçok Alman yurtseverleri gibi, o da Hitler’e karşı pasif bir savaşa girişmişti, ikinci Dünya Savaşı sonunda Hitler rejimi yıkılınca, halk Adenauer’i gene Köln şehri belediye başkanlığına getirdi. O sıralarda, İngiliz İşgal Kuvvetleri Komiseri, Adenauer’in “beceriksiz ve yetersiz” olduğunu bildiren bir rapor verdi. Bu rapor yüzünden, Adenauer işinden uzaklaştırıldı. Bu olay olmasay­dı, Adenauer politika hayatına belki de bu kadar girmeyecek, hayatının son yıllarını da emekliye ayrılmış eski bir belediye başkanı olarak geçirecekti. İngiliz komiserinin rapo­ru ile görevinden uzaklaştırılınca, kendisi gi­bi düşünenlerle birlikte Hıristiyan Demokrat Parti’yi kurdu. 1948’de yeni Anayasa’yı ha­zırlamakta olan Parlamento grubunun başı­na geçti. 1949 yılında seçimleri kazanarak, Batı Almanya Federal Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı oldu. 1953’teki ikinci, 1957’deki üçüncü seçimleri de kazandı. Yıllarca başba­kanlık görevinde kaldı. İngiliz İşgal Kuvvet­leri komiserinin “beceriksiz” deye işinden attığı Adenauer İçin Churchil, “Bismarck’ tan sonra Almanya’nın bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük devlet adamı” demiştir.

 

Gönderiye Yorum Yap