Menü Kapat

Adenauer Konrad (1876-1967) Kimdir?

Adenauer Konrad (1876-1967). Konrad Adenauer, Almanya Federal Cumhuriyeti’ nin ilk başbakanıdır ve bu görevi 1949’dan 1963’e kadar sürdürmüştür. Kölnlü bir devlet memurunun oğlu olan Adenauer eğitimini hukuk doktoru olarak tamamladıktan sonra, 1906’da Köln Belediye Meclisi’ne seçildi; 1917’de de belediye başkanı oldu. 1933’te Nazi Partisi iktidara gelince, Hitler’e karşı olduğu için görevden alındı ve siyasetle uğraşması yasaklandı.

Almanya II. Dünya Savaşı’ndan sonra Müttefikler’in işgali altındayken, Adenauer, Hıristiyan Demokrat Birliği adlı partinin ku­ruluşuna katıldı ve Almanya Federal Cumhu­riyeti’nin anayasasını hazırlayan meclise seçil­di. 1949’daki seçimleri partisi kazanınca baş­bakanlığa getirildi.

1. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkımdan sonra Federal Almanya’nın yeniden güçlü ve varlıklı bir ülke durumuna gelmesinde Adenauer’in büyük katkısı oldu. ABD ile yakın ilişkiler kurdu, Fransa ile dostluğa önem verdi. Onun önderliği altında Almanya, Av­rupa Konseyi’ne katıldı, Kuzey Atlantik Ant­laşması Örgütü’nün (NATO) üyesi oldu ve Ortak Pazar’a tam üye olarak girdi.

Yaşlandığı için 1963’te başbakanlıktan, 1966’da da parti başkanlığından çekilen Ade­nauer, bir yıl sonra öldü.

Gönderiye Yorum Yap