Menü Kapat

Bitlis ADİLCEVAZ İlçesi Özellikleri Nelerdir?

Adilcevaz
Adilcevaz

Doğu Anadolu’da, Bitlis ilinin bir ilçesidir. Kuzeydoğuda Van ilinin Erciş ilçesi, doğu­da ve güneyde Van gölü, batıda Bitlis ilinin Ahlat, kuzeyde Ağrı ilinin Patnos ilçesi bu­lunur. Merkez bucağından başka bir bucağı, 24 köyü vardır.

Yüzölçümü: 812 km.2

Nüfusu: 23.500

Adilcevaz ilçesinin kuzey yönü dağlıktır. Süphandağı bir duvar gibi yükselir (yeni öl­çülere göre 4.058 m.) İlçe toprakları bu da­ğın eteklerinden Van Gölü’ne doğru hafif bir eğimle uzanır. Toprak yer yer dalgalıdır. Batı yönünde tek tük ormanlık bölgelere rastlanır. Birkaç küçük dereden başka akar­su yoktur.

Adilcevaz ilçesinin toprağı verimli değil­dir. Koyun, keçi, sığır beslenir. Bol miktar­da kayısı, ceviz yetiştirilir.

Kasaba Süphandağının güneyine yaslan­mıştır. 10.000 nüfusludur (1980). Güney rüzgârlarına açık bir vadi içinde kurulmuş­tur. Denizden 1700 – 1750 m. yükseklikte, eski, şirin bir kasabadır. 1.820 evi, 15 eğitim ve kültür kuruluşu vardır. Kasaba Van Gölü’nden bir kilometre kadar içeriye düşer. Göl kıyısındaki küçük iskelesi küçük deniz taşıtlarının yanaşmasına elverişlidir iskele il merkezi Bitlis’e büyük kısmı toprak olan bir yolla bağlıdır.

Tarih.

Adilcevaz eski çağlarda ünlü bir şehirdi. Bütün çevresi bahçelikti. Bugün ilçe­de hâlâ sayısız eser kalıntısı vardır ki, bun­lar şehrin geçirmiş olduğu devreleri dile ge­tirmektedir. İlk kuruluşunun, bu çevreyi egemenliği altına almış olan Urartu’lara ka­dar uzandığı sanılmaktadır. Eskiden şehrin dört bir yanını çevreleyen kale surlarının bir kısmı yıkılmışsa da, bir kısmı hâlâ ayakta­dır. Bu surların içinde, Selçuklular’dan kal­ma bir caminin yıkıntıları da vardır. Bu ca­minin II. yüzyıl sonlarında burasını alan Sel­çuklu Hükümdarı Tuğrul Bey’e ait olduğu sanılmaktadır. Caminin ağaçtan oyma mim- beri zarif bir Selçuklu sanat eseridir. Kalenin ayakta kalabilen surlarında ise, Bizanslılar’a Selçuklular’a ait kitabeler, koyun kabartma­ları görülmektedir.

Gönderiye Yorum Yap