Menü Kapat

Adıyaman Şehir Merkezi Özellikleri Nelerdir?

Adıyaman kenti, kuzeydeki dağların etekle­rinden sonra başlayan düzlüklerde kuruludur. Emeviler zamanında, 8. yüzyılda kurulan kente, Emevi komutanı Mansur İbn Cavana tarafından bir kale yaptırılmıştır. Bizans saldı­rılarına karşı yapılan bu üç kapılı kale daha sonra Abbasi Halifesi Harun Reşid dönemin­de onarılmışsa da bugün yıkıntı halindedir.

Kente 5 km uzaklıktaki Pirin köyü mağara­ları eski Perre uygarlığından kalmadır. Bu mağaralar Roma döneminde mezar olarak kullanılmıştır. 1982’de açılan Adıyaman Müzesi’nde kazı buluntuları, Roma ve Selçuklu paraları, süs eşyaları sergilenmektedir.

Kentin nüfusu 71.644’tür (1985).

Gönderiye Yorum Yap