Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Adıyaman’ın Tarihi Özellikleri Nedir?

Adıyaman'ın Tarihi Özellikleri Nedir
Adıyaman’ın Tarihi Özellikleri Nedir

Adıyaman Anadolu’nun en eski yerleşme yerlerinden biridir. İlde yapılan çeşitli kazılar­da İÖ 3000 yıllarına uzanan kalıntılar bulun­muştur. Tarihöncesi insanların toplu halde yaşadıkları büyük mağaralarda, o çağlardan kalma sütunlara, balkonlara, bölmelere ve su kuyularına rastlanır. Adıyaman’a ilişkin yazılı belgeler Hititler’le başlar. İÖ 1650-1340 yılla­rı arasında Hititler’in egemen olduğu bölgede daha sonra Mitanni, Urartu, Asur, Med, Pers ve Roma uygarlıkları kurulmuştur.

Bu yöre ortaçağ sonlarına kadar Mezopotamya, Suriye ve Anadolu arasında, ticaret yollarının geç­tiği önemli bir merkez olmuştur. Bölgede İÖ 69 – İS 72 yılları arasında egemen olan Kommagene Krallığı, batı ve doğu kültürleri­nin iç içe geçtiği bir uygarlıktı. Kommagene Krallığı’nın dinsel merkezi olan Nemrut Da-ğı’ndaki kalıntılarda bu özellik görülür. Böl­gede Roma döneminden kalan yapılar arasın­da ünlü Cendere Köprüsü günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Arap ve Bizans devletleri arasında sınır kenti olan Adıyaman bölgesini, Malazgirt Savaşı’nı izleyen yıllarda Selçuklular ele ge­çirdi. Haçlı Seferleri sonrasında Artuklular, Eyyubiler ve Dulkadiroğulları’nın etkisine giren bölge, 1517’de, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Osmanlı Devleti’ne bağ­landı. Bugünkü Adıyaman ili 1954’te oluştu­ruldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir