Menü Kapat

Adıyaman’ın Tarihi Özellikleri Nedir?

Adıyaman'ın Tarihi Özellikleri Nedir
Adıyaman’ın Tarihi Özellikleri Nedir

Adıyaman Anadolu’nun en eski yerleşme yerlerinden biridir. İlde yapılan çeşitli kazılar­da İÖ 3000 yıllarına uzanan kalıntılar bulun­muştur. Tarihöncesi insanların toplu halde yaşadıkları büyük mağaralarda, o çağlardan kalma sütunlara, balkonlara, bölmelere ve su kuyularına rastlanır. Adıyaman’a ilişkin yazılı belgeler Hititler’le başlar. İÖ 1650-1340 yılla­rı arasında Hititler’in egemen olduğu bölgede daha sonra Mitanni, Urartu, Asur, Med, Pers ve Roma uygarlıkları kurulmuştur.

Bu yöre ortaçağ sonlarına kadar Mezopotamya, Suriye ve Anadolu arasında, ticaret yollarının geç­tiği önemli bir merkez olmuştur. Bölgede İÖ 69 – İS 72 yılları arasında egemen olan Kommagene Krallığı, batı ve doğu kültürleri­nin iç içe geçtiği bir uygarlıktı. Kommagene Krallığı’nın dinsel merkezi olan Nemrut Da-ğı’ndaki kalıntılarda bu özellik görülür. Böl­gede Roma döneminden kalan yapılar arasın­da ünlü Cendere Köprüsü günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Arap ve Bizans devletleri arasında sınır kenti olan Adıyaman bölgesini, Malazgirt Savaşı’nı izleyen yıllarda Selçuklular ele ge­çirdi. Haçlı Seferleri sonrasında Artuklular, Eyyubiler ve Dulkadiroğulları’nın etkisine giren bölge, 1517’de, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Osmanlı Devleti’ne bağ­landı. Bugünkü Adıyaman ili 1954’te oluştu­ruldu.

Gönderiye Yorum Yap