Menü Kapat

ADSIZ Nedir? Adsız Kime Denir?

Eski Türkler’de kendi soyundan ayrılıp, talihini denemek üzere başıboş dolaşan genç­lere “adsız” denirdi. Bunlar, soylarının adla­rını taşıyamazlar, ancak bir başarı gösterir­lerse ad kazanabilirlerdi. Türk adsızları Ana­dolu, İran, Irak, Suriye, Mısır, Çin gibi,ülke­lerde büyük işler başarmış, önemli makam­lara geçmişlerdir. Söylentiye göre, Cengiz, Timur, Babür Şah da gençliklerinde birer adsızdılar. Gur ve Gazne sultanlarından Alâettin’in de adsız olduğu söylenir.

Türk halk edebiyatında adsız üzerine bir­çok hikâyeler, masallar vardır. Bu arada, ün­lü bîr masalın kahramanı olan Keloğlan da adsız sayılır.

Halk masallarında adsızlar sevimli birer kimse olarak camlandırılır. Bunlar, hor görül­melerine rağmen iyi kalpli, zeki, yürekli kim­seler sayılır. Sonunda da mutluluğa ererler.

 

Gönderiye Yorum Yap