Menü Kapat

Aerosol Nedir? Aerosolün Tanımı Nedir?

Aerosol Nedir Aerosolün Tanımı Nedir
Üstteki düğmeye basıldığı zaman, püskürtülecek sıvı ile sıvılaşmış itici gaz karışımı borunun içinde yükselmeye başlar. İtici sıvı kaptan çıkarken buharlaşır ve içinde sıvı damlacıkları bulunan ince bir gaz bulutu halinde dışarıya fışkırır.

AEROSOL Bir gaz kütlesi içinde asıltı halin­de bulunan sıvı ya da katı parçacıklardan oluşmuş ince karışımlara aerosol denir. Havada yüzen küçük su damlacıklarının oluşturduğu bulutlar ve sis, bacalardan çıkarak havaya karışan küçük katı parçacıklarının oluşturduğu dumanlar birer aerosol örneğidir. Ayrıca, basınçlı bir kaptan püskür­tülen herhangi bir maddeyi belirtmek için de “aerosol” terimi kullanılır. Günlük dilde daha çok “sprey kabı” olarak bilinen bu tür basınçlı kaplara da aerosol kabı denir.

 

Aerosol kaplarının içinde belirli bir madde, sözgelimi bir mobilya cilası ve bu cilayı püskürtecek basınçlı bir gaz bulunur. Bu itici gaz, basınç altında sıvılaştırılmış bir flüorokarbon ya da bir kloroflüorokarbon bileşiği­dir. Flüor ve karbon atomlarından oluşmuş çeşitli flüorokarbonlar dan biri, “Freon” ticari adıyla aerosollerde püskürtücü olarak çok sık kullanılır. Aynı amaçla kullanılan kloroflüorokarbonlar da ise karbon atomları flüor ve klor atomlarıyla birleşmiştir

 

Gönderiye Yorum Yap