Menü Kapat

Afrika Devletleri’nin Özellikleri?

19.yüzyıldan önce Afrika’nın büyük bir bölümü küçük devletlere ayrılmıştı. Her biri­nin kendi bağımsız hükümeti, değişik bir dili, yasaları ve töreleri vardı. Bunların bir bölümü Avrupa ve Asya’da olduğu gibi karmaşık yönetsel yapıları olan krallıklardı. Eski Mısır, Meroe (bugünkü Sudan), Gana Krallığı, Mali ve Songay (Batı Afrika otlaklarının bulundu­ğu yer), Bunyoro, Buganda, Ruanda, Burun­di (Doğu Afrika’da büyük göllerin dolaylan) bu krallıklar arasında sayılabilir.

Bazı toplu­lukların ise esnek ve basit bir örgütlenme biçimi vardı. Nijerya’daki Tiv, Afrika’nın do­ğusundaki Kikuyu ve Masai gibi bu tür toplumlarda, aynı soydan gelen krallar, meslek­ten yargıçlar ve askerler yoktu. Siyasal ‘kararlar ve anlaşmazlıklar kabile toplantılarında tartışılarak sonuçlandırılırdı. Günümüzde de hâlâ eski yöneticilerin soyundan gelme kralların egemenliğinde bazı topluluklar bulunmak­tadır.

Eski Afrika toplumlarından çoğunun yazı dili yoktu. Özel olarak seçilmiş kişiler gele­nekleri, töreleri, yasaları, ülkenin tarihini ezberler ve bunlan başkalarına öğretirlerdi. Bu kişilerin bellekleri kitapların yerini tutar­dı. Birçok gelenek bu yöntemle yüzyıllarca korunabilmiştir.

Gönderiye Yorum Yap