Menü Kapat

Afrika Dilleri Tarihçesi ?

AFRİKA DİLLERİ. Afrika’da 1.000’e yakın dil konuşulur. Bu sayı bütün dünyada konu­şulan toplam dil sayısının yaklaşık dörtte biri­ne eşittir. Afrika dilleri, ortak kökenli dilleri içeren dört dil ailesine ayrılır. Bunlar Afrika- Asya (Hami-Sami), Nijer-Kongo, Nil-Sahra ve Koisan dilleridir. Bu dil ailelerinin birbi­rinden çok değişik dilleri içermesi, bu dillerin büyük olasılıkla yüzyıllar önce, örneğin Avru­pa dillerinin oluşmasından çok önce konuşul­duğunu gösterir. Günümüzdeki Afrika-Asya ve Nijer-Kongo dil ailelerinin atalan olan dil­ler belki de 10.000 yıl öncesine dayanmak­tadır.

Sahra’nm kuzeyinde 80 milyon kişinin ko­nuştuğu Arapça Afrika-Asya dil ailesinin bir üyesidir ve Afrika’nın en yay­gın dilidir. Bir başka Afrika-Asya dili olan Berberi dilini ise Kuzey Afrika’nın orta ve ba­tı bölümlerinde yedi milyon kişi konuşur. Çölde yaşayan Tuaregler bu sayının içindedir.

Sahra’nın güneyinde ilginç bir dil çeşitliliği görülür. Nijer-Kongo dil ailesi, bilinen 800’ü aşkın diliyle en geniş dil grubudur. Bu dillerin en tanınanları arasında Svahili ve Zulu gibi Bantu dilleri de bulunur. Svahili dilini Afrika’ nın doğusunda 20 milyon kişi, Zulu dilini ise Afrika’nın güneyinde dört milyon kişi konuş­maktadır. Afrika-Asya dil ailesinden Çad grubu, Batı Afrika’da konuşulan 150 dili içe­rir. Bunlardan Hausa’yı anadili olarak konu­şanlar 20-25 milyon kişi dolayındadır. Bu sayı Sahra’nm güneyinde herhangi bir başka dili konuşanların sayısından fazladır.

Bununla birlikte, nüfusu birkaç yüzü geçmeyen küçük köylerde konuşulan Çad dilleri de vardır. Ba­zen birbirine komşu köylerde yaşayanlar bü­tünüyle farklı diller konuşurlar. Bu büyük çe­şitlilik çoğu kimsenin birden çok dil bildiği anlamına gelir. Bu insanlar anadillerine ek olarak en az bir dil daha bilirler. Birden çok dil konuşma, kamu eğitimi ve kitle iletişimi gibi ulusal görevlerin yerine getirilmesindeki güçlükleri artırdığından sorun yaratmaktadır. Sınırlan içinde 250’yi aşkın dilin konuşulduğu Nijerya gibi bir ülkede, bütün bu dillerde ki­tap, gazete yayımlamanın, radyo-TV prog­ramlan hazırlamanın ne denli güç olduğu or­tadadır.

Gönderiye Yorum Yap