Menü Kapat

Afrika Halkları Özelllikleri Nelerdir?

Afrika Halkları Özelllikleri Nelerdir
Afrika Halkları Özelllikleri Nelerdir

AFRİKA HALKLARI. İnsan soyunun Afri­ka’nın doğusunda evrimleştiğine ilişkin güve­nilir kanıtlar vardır. Tanzanya’nın Olduvai Boğazı yöresinde ve Etiyopya’da yapılan ka­zılarda, iki-üç milyon yıl öncesinden kalma, alet yapan en eski insan kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Büyük bir olasılıkla toplu yerle­şim ilk önce Afrika’da gerçekleşmiş, daha sonra dünyanın öteki bölgelerine yayılmıştır.

Afrika’nın bugünkü nüfusu genellikle dört ana gruba ayrılır. Birincisi, çoğunluğu Afrika- Asya (Hami-Sami) dil ailesinden Arapça, Berberi ve Amhara dillerini konuşan Kuzey Afrika halklarıdır. Bunlar bin yılı aşkın bir süredir o topraklarda yaşayan, Kopt Kilisesi’ ne bağlı Hıristiyanlar ile Müslüman halklar­dır. Kültürel ve tarihsel bakımdan Ortadoğu’ nun bir uzantısı sayılan bu halklar, binlerce yıldır kervanların gidip geldiği Sahra üzerin­den Batı Afrika ile de bağlantılıdır. Arap tica­ret dünyasının bir parçası olan Doğu Afrika kıyılarında konuşulan Svahili dili, Arapça sözcükler ile Bantu dilbilgisinin bir bileşimidir

İkinci grup, Sahra’nın güneyinde en kala­balık nüfusu oluşturan ve geleneksel olarak “zenci” diye adlandırılan insanlardır. Kuzey Afrikalılar’dan çok daha koyu renkli olân bu halklar oldukça yakın bir zamana kadar küçük siyasal birimler halinde, toprakla uğra­şarak ve birbirinden farklı dinsel geleneklere bağlı olarak yaşıyorlardı. Dilleri Ortadoğu dillerinden çok değişiktir. Tropikal Afrika halklarının büyük bölümü Kongo-Kordofan grubuna bağlı dilleri konuşur.

Üçüncü grup avcılık ve toplayıcılıkla geçi­nen halklardır. Bu halkların en tanınmışları Kalahari’de yaşayan Buşmanlar (Sanlar) ile Zaire (Kongo) yağmur ormanında yaşayan Pigmeler’dir. Bazı arkeologlar, genellikle çok ufak tefek olan bu insanların Afrika’ya ilk yerleşenlerin soyundan geldiklerine inanırlar. Buşmanlar ve Pigmeler yüzyıllar boyunca Bantu dilleri konuşan çiftçilerle yakın ilişki içinde olduklarından yaşamları da birbirinden etkilenmiştir.

Son olarak, 19: yüzyılın sonunda İngiltere, Fransa, Portekiz, Belçika ve Almanya’dan gelerek Afrika’ya yerleşen Avrupalı sömürge­ci göçmenler sayılabilir. Bunlardan başka, ticaret yapmak için Hindistan’dan ya da Ortadoğu’dan gelmiş insanların soyundan olanlar da vardır. Bugün Afrika ülkelerinin çoğunda, siyasal etkileri az olan Avrupalı ya da Asyalı göçmenlere yerleşik halk gözüyle bakılmaz. Yalnızca Güney Afrika’da beyaz bir azınlık bugün de siyasal gücü elinde tut­maktadır

Gönderiye Yorum Yap