Menü Kapat

Afrika Ticaret Ve yazışma Dilleri Nelerdir?

Afrika’da konuşulan 1.000’e yakın dil arasın­da, bir milyondan daha çok kişinin konuştuğu dillerin sayısı 30’u geçmez. Afrikalılar bu bü­yük çeşitliliği gidermenin bir yolu olarak or­tak ticaret ve yazışma dilleri (Lingua Franca) geliştirmişlerdir. Örneğin Svahili dili Kenya ve Tanzanya’nın resmi dili olduğu gibi, bütün Doğu Afrika’da da ortak dil olarak kullanılır. Nijerya’nın kuzey ve Nijer’in güney bölgele­rinde konuşulan Hausa dili, Batı Afrika’nın bu kesiminde ve başka bölgelerinde ortak dil olarak benimsenmiştir.

Benzer biçimde, hem resmi ulusal dil, hem de ortak dil olarak kulla­nılan Amhara dili Etiyopya’da çok yaygındır. Lingala Orta Afrika’da yaygın olarak konuşu­lur ve aynı bölgenin ortak dilidir. İngilizce, Fransızca ve Portekizce gibi Avrupa dilleri de sömürge döneminden bu yana Afrika ülkele­rinde ortak dil olarak kullanılır. Böylece Afri­kalı bir çocuk ilk ve ortaokulda anadiline ek olarak bir Afrika dili ile bir Avrupa dili öğ­renmek zorunda kalabilir.

Birçok bölgede, Avrupa ve Afrika dilleri­nin bölgesel karışımlarından oluşan ve “kar­ma dil” adı verilen diller geliştirilmiştir. Batı Afrika’da karma İngilizce, Eski Fransız Batı Afrikası bölgelerinde de temeli Fransızca olan bir karma dil konuşulur. Güney Afrika’ da ise temeli Hollanda dili olan Afrikaner dili İngilizce’nin yanı sıra resmi dil olarak kulla­nılır.

Gönderiye Yorum Yap