Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Afrika’nın Enerji ve Ulaşım Özellikleri Nelerdir?

Enerji

Afrika’nın başlıca enerji kaynağı ırmaklardır. Akarsu gücünden yararlanmak için 20. yüzyı­lın ortalarında pek çok büyük proje başlatıl­mış, bunlardan bir bölümü henüz tamamlana­mamıştır. Gana’daki Volta Irmağı’nda, alü­minyum sanayisine enerji sağlamak ve elek­trik üretmek amacıyla bir baraj yapılmıştır. Nijerya’nın Kainji bölgesinde de, planlanan demir-çelik sanayisine enerji sağlamak üzere, Nijer Irmağı üzerinde benzer bir proje gelişti­rilmiştir. Zimbabve’de Zambezi Irmağı üze­rindeki Kariba Barajı ve Mısır Arap Cumhu­riyeti’nde Nil Irmağı üzerindeki Assuan Bara­jı da elektrik enerjisi üretir.

Ulaşım

Afrika’nın büyük bölümünde yeterli bir ula­şım ağı yoktur. Karayolu ve demiryolu ulaşı­mı yalnızca sanayileşmiş yörelerde gelişmiştir. Ulaşım ekonomik gelişmenin en önemli öğe­lerinden biri olduğu için, Afrika hükümetleri­nin çoğu ulaşım olanaklarını geliştirme çaba­sındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir