Menü Kapat

Afrika’nın Enerji ve Ulaşım Özellikleri Nelerdir?

Enerji

Afrika’nın başlıca enerji kaynağı ırmaklardır. Akarsu gücünden yararlanmak için 20. yüzyı­lın ortalarında pek çok büyük proje başlatıl­mış, bunlardan bir bölümü henüz tamamlana­mamıştır. Gana’daki Volta Irmağı’nda, alü­minyum sanayisine enerji sağlamak ve elek­trik üretmek amacıyla bir baraj yapılmıştır. Nijerya’nın Kainji bölgesinde de, planlanan demir-çelik sanayisine enerji sağlamak üzere, Nijer Irmağı üzerinde benzer bir proje gelişti­rilmiştir. Zimbabve’de Zambezi Irmağı üze­rindeki Kariba Barajı ve Mısır Arap Cumhu­riyeti’nde Nil Irmağı üzerindeki Assuan Bara­jı da elektrik enerjisi üretir.

Ulaşım

Afrika’nın büyük bölümünde yeterli bir ula­şım ağı yoktur. Karayolu ve demiryolu ulaşı­mı yalnızca sanayileşmiş yörelerde gelişmiştir. Ulaşım ekonomik gelişmenin en önemli öğe­lerinden biri olduğu için, Afrika hükümetleri­nin çoğu ulaşım olanaklarını geliştirme çaba­sındadır.

Gönderiye Yorum Yap